Sztuk: 0 | Suma: 0,00 zł
Kontakt
 Bogaro Sp. z o.o.
 
Oddział Rzeszów:
ul. Okulickiego 16
35-206 Rzeszów
tel./fax. 17/855-27-72
kom. 694-222-193
  

Oddział Kraków:
ul. Makuszyńskiego 13
31-752 Kraków
tel./fax. 12/644-01-89
kom. 694-222-929
 
Oddział Wrocław:
ul. Świt 79D
52-225 Wrocław
kom. 601-586-534

 

 Oddział Krosno:
ul. Tysiąclecia 22c
38-400 Krosno
kom. 784-979-212
 
e-mail: handel@bogarobhp.pl
  
 

Obsługa sklepu online:

  tel. 17/855-27-72
kom. 694-222-193
e-mail: sklep@bogarobhp.plZapytania cenowe:
  tel. 17/855-27-72
kom. 692-101-181
e-mail: handel@bogarobhp.pl
 
 

Godziny otwarcia:
8.00-16.00
poniedziałek - piatek
 
Przesyłka
Paczki wysyłamy firmą kurierską
Płatności
 
 
Regulamin
   

Składanie zamówień

1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie www.bogaro-bhp.pl

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

4. Klient posiada prawo zmiany i rezygnacji zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zmiany możliwe są poprzez kontakt telefoniczny (17) 855-27-72 lub drogą elektroniczną  handel@bogarobhp.pl.

  

   

Realizacja zamówień

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Naszych Klientów posiadamy na sklepie bardzo szeroki asortyment z bardzo dużą ilością produktów. Jednocześnie informujemy ze cześć asortymentu jest ściagana specjalnie pod Państwa zamówieinia. W takich przypadkach czas realizacji uzależniony jest od danego modelu (o czas realizacji spytaj przed lub po zakupie sprzedającego).

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji standardowego zamówienia powinien wynosić od 1 do 14 dni roboczych i jest zależny między innymi od: 
a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;
b) dostępności Towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności towarów lub jego części objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia);
Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.

4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX. Przewidywany czas dostawy  Towaru przez przewoźnika to ok. 1 dzień roboczy od dnia nadania przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

8. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację w formularzu bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

 

Forma płatności. Ceny

1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
a) Przed wydaniem towaru klientowi:
- przelew na rachunek bankowy Bogaro Sp. z o.o.
- przelew elektroniczny.
b) W momencie odbioru towaru:
- gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta we własnym zakresie i na własny koszt ze sklepu Bogaro Sp. z o.o.
- gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2. Firma Bogaro może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Bogaro jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

3. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT o ile nie jest zaznaczone, iż jest to cena netto.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych i potwierdzonych przez Sklep przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

6. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany ostatecznej opłaty za transport.

 

 

Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie w terminie dwóch tygodni (14 dni) od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową.

2. Podstawą reklamacji może być w szczególności:
a) dostarczenie innego Towaru niż zamawiany,
b) nieprawidłowe skompletowanie zamówienia,
c) dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów,
d) wady fabryczne

3. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji  oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą). 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji (z wyjątkiem niektórych towarów które rozpatrywane są w ciągu 30 dni) od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość naprawy,  wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

7. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Klient powinien odesłać Towar na poniższy adres:

Bogaro Sp. z o.o.

ul. Okulickiego 16

35-206 Rzeszów

 

  

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając  stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni. 

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Bogaro Sp. z o.o. 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 16 lub drogą elektroniczną  handel@bogarobhp.pl

3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Klientowi Towaru.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. 

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Bogaro Sp. z o.o. 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 16

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

8. Sprzedający zastrzega sobie brak możliwości zwrotu oraz wymiany na inny rozmiar w przypadku kiedy towar był ściągany pod specjalne zamówienie klienta (towar który nie jest magazynowany)

 

  

Postanowienia końcowe 

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

3. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 31.05.2013.

sztuk:  0 szt.
suma:  0.00 zł